Akredytacja

Czynność wzorcowania przyrządów pomiarowych zgodnie z wymaganiami prawa, mogą przeprowadzać w krajach Unii Europejskiej laboratoria akredytowane na podstawie normy
PN-EN ISO 17025 przez sygnatariuszy porozumień ILAC MRA.

Sygnatariuszami porozumień są takie instytucje jak Polskie Centrum Akredytacji oraz Český institut pro akreditaci, o.p.s.

n-solutions-TESO
ILAC-MRA Laboratorium Wzorcujące-akredytacja

Laboratorium Wzorcujące TESO spełnia wymagania normy dotyczącej akredytacji laboratoriów wzorcujących ISO 17025 oraz jest regularnie audytowane przez jednostkę akredytującą laboratoria wzorcujące (Český institut pro akreditaci, o.p.s.), weryfikujący spełnienie wymagań tej normy jak i zgodności w zakresie działalności technicznej laboratorium. Potwierdzeniem tego faktu jest certyfikat akredytacji wydany przez Český institut pro akreditaci, o.p.s. oraz certyfikat ILAC-MRA.

Co za tym idzie sprawozdania z badań i świadectwa wzorcowania wydawane przez akredytowane przez Český institut pro akreditaci, o.p.s. laboratorium TESO są uznawane przez zainteresowane instytucje w krajach będących sygnatariuszami wielostronnych porozumień (MLA/ MRA) w tym oczywiście w Polsce.

 

Certyfikaty

 

Back to Top