Olfaktometry dynamiczne

Wzorcujemy przyrządy służące do mieszania i rozcieńczania gazów w szczególności olfaktometry dynamiczne służące do pomiarów odorów.

Mierzona wielkość Zakres pomiarowy Zdolność pomiarowa CMC¹ Identyfikacja metody
Stężenie gazu 0 ÷ 100 000 µmol/mol C₃H₈ 0.5 % MV IP 102-06
(EN 13725, chap. 5,6, Annex C of the Standard)

Objaśnienia i Skróty:

¹ Zdolność pomiarowa CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 %. Wartość wyrażona w procentach dotyczy procentowego udziału wartości wielkości mierzonej. W pozostałych przypadkach CMC wyrażona jest w jednostkach wielkości mierzonej;
EN 13725 – Determination of odour concentrtion by dynamic olfactometry;
IP – wewnętrzna procedura Laboratorium Wzorcującego;
MV – mierzona wartość.

Back to Top