Mierniki stężenia masowego cząstek stałych

Wzorcujemy przyrządy pomiarowe działające na zasadach absorbancji β – promieniowania i fotometrii.

Mierzona wielkość Zakres pomiarowy Zdolność pomiarowa CMC¹ Identyfikacja metody
Stężenie masowe cząstek stałych mg/m³] 1 ÷ 92
> 92÷2000
0.7 mg/m³
4.6 % MV
IP 101-03
(ISO 10155 Chap. 7.3
ISO 9096
EN 1384-1
EN 1384-2)

Objaśnienia i Skróty:

¹ Zdolność pomiarowa CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 %. Wartość wyrażona w procentach dotyczy procentowego udziału wartości wielkości mierzonej. W pozostałych przypadkach CMC wyrażona jest w jednostkach wielkości mierzonej;
ISO 10155 – Automated monitoring of mass concentrations of particles;
EN 13284-1 – Determination of low range mass concentration of dust;
EN 13284-2 – Determination of low range mass concentration of dust;
ISO 9096 – Determination of mass concentration and mass flow rate of solid particles;
IP – wewnętrzna procedura Laboratorium Wzorcującego;
MV – mierzona wartość.

Back to Top