Konwertory NO₂ – NO

Sprawdzamy efektywność konwertera NO₂ – NO, służącego do pomiaru sumy NO i NO₂.

Mierzona wielkość Zakres pomiarowy Zdolność pomiarowa CMC¹ Identyfikacja metody
NO₂ – NO
Efektywność konwertera
≤500
µmol/mol [ppm] NO
1-100 %
0.4 % MV IP 102-05
(EN ISO 9169, US EPA 40 CRF, Ch.I,§ 86.332-79)

Objaśnienia i Skróty:

¹ Zdolność pomiarowa CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 %. Wartość wyrażona w procentach dotyczy procentowego udziału wartości wielkości mierzonej. W pozostałych przypadkach CMC wyrażona jest w jednostkach wielkości mierzonej;
EN ISO 9169 – Definition and determination of performance characteristics of an automated measuring system;
US EPA 40 CRF – Oxides of nitrogen analyzer calibration – Converter efficiency check;
IP – wewnętrzna procedura Laboratorium Wzorcującego;
MV – mierzona wartość;

Back to Top