Czujniki przepływu gazu

Wykonujemy wzorcowanie przyrządów pomiarowych pracujących na zasadzie pomiaru objętościowego natężenia przepływu gazu.

Mierzona wielkość Zakres pomiarowy Zdolność pomiarowa CMC¹ Identyfikacja metody
Objętościowe natężenie
przepływu gazu
1,3 ÷ 1,5 m³.h₋¹s.c.
1,3 ÷ 1,5 m³.h−¹s.c.
1,3 ÷ 1,5 m³.h−¹s.c.
1,1 % MV
1,0 % MV
0,6 % MV
IP 104-01
(EN ISO 5167-1
EN ISO 5167-2
EN ISO 5167-3
EN ISO 5167-4)

Objaśnienia i Skróty:

¹ Zdolność pomiarowa CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 %. Wartość wyrażona w procentach dotyczy procentowego udziału wartości wielkości mierzonej. W pozostałych przypadkach CMC wyrażona jest w jednostkach wielkości mierzonej;
EN ISO 5167-1÷4 – Measurement of fluid flow by means of pressure difference devices inserted in circular cross-section conduits running full;
IP – wewnętrzna procedura Laboratorium Wzorcującego;
MV – mierzona wartość.

Back to Top