Czujniki prędkości liniowej

Wykonujemy wzorcowanie czujników prędkości liniowej działających na zasadzie różnicy ciśnień, ultradźwiękowych mierników przepływu oraz mechanicznych mierników przepływu.

Mierzona wielkość Zakres pomiarowy Zdolność pomiarowa CMC¹ Identyfikacja metody
Prędkość strumienia gazu w kanale 3 ÷ 30 m³.s−¹ 3 % MV IP 103-01
(ISO 10780)

Objaśnienia i Skróty:

¹ Zdolność pomiarowa CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 %. Wartość wyrażona w procentach dotyczy procentowego udziału wartości wielkości mierzonej. W pozostałych przypadkach CMC wyrażona jest w jednostkach wielkości mierzonej;
ISO 10780 – Measurement of velocity of gas streams in ducts;
IP – wewnętrzna procedura Laboratorium Wzorcującego;
MV – mierzona wartość.

Back to Top