Analizatory spalin kominowych

Wzorcujemy przyrządy pomiarowe pracujące na zasadach spektrometrii, chemiluminescencji (CLD), podatności magnetycznej, metod elektrochemicznych i chemicznych.

Mierzona wielkość Zakres pomiarowy Zdolność pomiarowa CMC¹ Identyfikacja metody
Stężenie składników gazowych µmol/mol [ppm] IP 102-04
(EN ISO 9169, ISO 11095)
NO (tlenek azotu) 0 ÷ 2
> 2 ÷ 2000
0.01 µmol/mol 0.5 % MV
CO (tlenek węgla) 0 ÷ 50
> 50 ÷ 8000
0.012 µmol/mol 0.24 % MV
SO₂ (dwutlenek siarki) 0 ÷ 2
> 2 ÷ 2000
0.01 µmol/mol 0.5 % MV
C₆H₁₄ (n-heksan) 0 ÷ 1
> 1 ÷ 2000
0.01 µmol/mol 1.0 % MV
NH₃ (amoniak) 0 ÷ 11
> 11 ÷ 15000
0.01 µmol/mol 1.0 % MV
N₂O (podtlenek azotu) 0 ÷ 220
> 220 ÷ 2000
1.1 µmol/mol 0.5 % MV
NO₂ (dwutlenek azotu) 0 ÷ 0.5
> 1 ÷ 1000
0.01 µmol/mol 2.0 % MV
mol/mol [%]
O₂ (tlen) 0 ÷ 0.02
> 0.02 ÷ 0.23
0.0001 µmol/mol 0.58 % MV
CO₂ (dwutlenek węgla) 0 ÷ 0.004
> 0.04 ÷ 0.24
0.00001 µmol/mol 0.28 % MV

Objaśnienia i Skróty:

¹ Zdolność pomiarowa CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 %. Wartość wyrażona w procentach dotyczy procentowego udziału wartości wielkości mierzonej. W pozostałych przypadkach CMC wyrażona jest w jednostkach wielkości mierzonej;
ISO 11095 – Linear calibration using reference materials;
EN ISO 9169 – Definition and determination of performance characteristics of an automated measuring system;
IP – wewnętrzna procedura Laboratorium Wzorcującego;
MV – mierzona wartość.

Back to Top